Jesteś pracownikiem administracji publicznej. Pracujesz na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Zarabiasz mało w stosunku do odpowiedzialności jaką ponosisz. Niektórzy z Was na co dzień przygotowują i przeprowadzają zamówienia publiczne o wielomilionowej wartości. Pracujesz pod presją czasu, odpowiedzialności i zagrożenia nowymi interpretacjami przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Aby interpretować niejasne i zawiłe przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych zmuszony jesteś nieustannie dokształcać się.

Skąd to wszystko wiemy?

  • Z ankiet i rozmów, które przeprowadzamy z uczestnikami naszych szkoleń.

Wiemy, że potrzebujesz rzetelnej wiedzy oraz sprawdzonych i pewnych opinii i interpretacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wychodząc naprzeciwko Twoim oczekiwaniom wprowadzamy nieodpłatną formę wsparcia z zakresu stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Naszym celem jest:

podniesienie poziomu wiedzy z zakresu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych w oparciu o rzetelną wiedzę i sprawdzone wzorce postępowania.

Zapraszamy Cię do bezpłatnego korzystania z praktycznych komentarzy dotyczących stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wzorów dokumentów mających zastosowanie w procedurach zamówień publicznych.

POBIERZ KOMENTARZ >>

 


Autorem komentarzy oraz wzorów dokumentów jest:

JÓZEF EDMUND NOWICKI

- jeden z najbardziej znanych i cenionych autorów komentarzy dotyczących problematyki zamówień publicznych w Polsce.
Autor ponad 400 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz komentarzy praktycznych.

Wykładowca problematyki zamówień publicznych.

Właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kontroli zamówień publicznych.

Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych oraz ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.


Komentarze będą poświęcone trudnym i budzącym wątpliwości zagadnieniom z zakresu stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tematem komentarzy będą zagadnienia dotyczące najważniejszych czynności w postępowaniu:

  •     opisu przedmiotu zamówienia,
  •     ustalania wartości zamówienia,
  •     oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  •     badania i oceny ofert,
  •     poprawiania w ofertach omyłek,
  •     rażąco niskiej ceny,
  •     zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  •     a także zagadnień dotyczących zamówień na roboty budowlane.

Przedmiotem komentarzy będą również nowelizacje ustawy – Prawo zamówień publicznych, opinie Urzędu Zamówień Publicznych, analiza wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz orzecznictwa sądowego.